Başka sayfalara bağlantısı olmayan sayfalar

Şuraya atla: kullan, ara

Aşağıdaki sayfalar, madde14 sitesinde diğer sayfalara bağlantı vermiyor.

1 ile 123 arasında toplam 123 sonuç gösteriliyor.

(önceki 250 | sonraki 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

 1. 2002-2013 yılları arasında Türkiye'deki mülteciler, Türkiye'ye iltica talebinde bulunanlar ile Türkiye'deki yabancı göçmenlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
 2. 2002-2013 yılları arasında yabancılara SYDT'den, yasadışı göçmenler ve diğer yabancılara SYDV'lerden yapılan yardımlar ile mülteci ve sığınmacı statüsü alanlara yapılan yardımlara ilişkin
 3. ABD'ye Green Card'la İltica Edenlere İlişkin
 4. AB Dublin II Yönetmeliği
 5. Afrika Birliği Örgütü Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Sözleşme
 6. Ailenin Bütünlüğü İlkesi
 7. Arap Ülkelerinde Mültecilerin Durumunu Düzenleyen Sözleşme
 8. Ardahan-Pasof sınır kapısında bekleyen Çeçen mültecilere ilişkin
 9. Asya-Afrika HDK Mültecilere Karşı Muameleye İlişkin İlkeler
 10. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı
 11. Aydın'da yapılacak mülteci kampına ilişkin
 12. Ayvalık'ta mülteci kabul merkezi açılmasına ilişkin
 13. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
 14. BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
 15. BM İnsan Hakları Konseyi
 16. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi
 17. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin
 18. Brüksel Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları'na Ek 2004
 19. Cartagena Mülteciler Bildirisi
 20. Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname
 21. Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı
 22. Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yaşanan olaylara ilişkin
 23. Gaziantep-Islahiye'deki mülteci kampında çıkan isyana ilişkin
 24. Gaziantep-Islahiyedeki mültecilerin çıkardığı isyana ilişkin
 25. Göçmen Dayanışma Ağı
 26. Göçmen ve mültecilere ilişkin
 27. Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik (2002)
 28. Gürcistan-Türkiye sınırında bekleyen Çeçen Mültecilere ilişkin
 29. Gürcistan sınırından ülkemize sığınmak isteyen Çeçen mültecilerine ilişkin
 30. Hatay mülteci kampında kalan bir örgütün sorumlularının açıklamalarına ilişkin
 31. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
 32. Kanun Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Etkili Bir Şekilde Önlenmesi ve Soruşturulması Hakkında Prensipler
 33. Kilis'te Suriyeli mülteciler için bir kamp kurulacağı iddiasına ilişkin
 34. Kırgızistan Türkiye Geri Kabul Anlaşması
 35. MEB 2010 Genelgesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
 36. Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun
 37. Mülteci, sığınmacı ve göçmenlere ilişkin
 38. Mülteci, sığınmacı ve kaçaklara ilişkin
 39. Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği (1983)
 40. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
 41. Pasaport Kanunu
 42. Publications
 43. Romanya Türkiye Geri Kabul Anlaşması
 44. Rusya Türkiye Geri Kabul Anlaşması
 45. SHÇEK 2010 Genelgesi (Sığınmacı / mültecilere ait işlemler)
 46. Seville Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları 2002
 47. Suriye'den ülkemize gelen mültecilere ve sınıra tampon bölge kurulmasına ilişkin
 48. Suriye Türkiye Geri Kabul Anlaşması
 49. Suriye krizi nedeniyle ülkemize sığınan mültecilere ilişkin
 50. Suriyeli kadın ve çocuk mültecilere yönelik sosyal desteklere ilişkin
 51. Suriyeli mülteciler için harcanan para miktarına ve mültecilere dağıtıldığı iddia edilen kredi kartlarına ilişkin
 52. Suriyeli mülteciler için kurulan kamplara ilişkin
 53. Suriyeli mülteciler için kurulan kamplara ilişkin 2
 54. Suriyeli mültecilere, yerleştirildikleri bölgelere ve Türk vatandaşlığına geçirilmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
 55. Suriyeli mültecilere hizmet alımı için yapılan ihalelere ilişkin
 56. Suriyeli mültecilere ilişkin
 57. Suriyeli mültecilere ilişkin 2
 58. Suriyeli mültecilere istihdam olanakları sağlanmasına ilişkin
 59. Suriyeli mültecilere ve çadır kentlerde barınan mültecilerin ülke ekonomisine etkisine ilişkin
 60. Suriyeli mültecilere yapılan harcamalara ilişkin
 61. Suriyeli mültecilere yapılan yardımın ve Suriye'de yaşanan olayların Türkiye'ye maliyetine ilişkin
 62. Suriyeli mültecilere yönelik aile hekimliği uygulamasına ve sağlık personelinin mağduriyetine ilişkin
 63. Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlığına geçirileceği iddialarına ilişkin
 64. Suriyeli mültecilerin kaldığı Apaydın Kampına giriş izni verilmemesine ilişkin
 65. Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplarla ilgili bir açıklamasına ilişkin
 66. Suriyeli mültecilerin kaldığı kampların güvenliğine ilişkin
 67. Suriyeli mültecilerin sağlık durumlarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
 68. Suriyeli mültecilerin sağlık harcamalarına ilişkin
 69. Suriyeli mültecilerin sağlık sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin
 70. Suriyeli mültecilerin vatandaşlık başvurularına ilişkin
 71. Suriyeli mültecilerin yerleştirildikleri yerlere ve yapılan harcamalara ilişkin
 72. Sınır Tanımayan Doktorlar
 73. Sığınma talebinde bulunan bir İranlıya ilişkin
 74. TOKİ tarafından Suriyeli mülteciler için kurulan konteynır kente ve yapılan harcamalara ilişkin
 75. Tampere Başkanlık Sonuç Bildirisi Kararları 1999
 76. Tokat ilindeki sığınmacılara ilişkin
 77. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 78. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi Göçmen ev işçileri hakkında 1 No’lu Genel Yorum
 79. Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli mültecilere ilişkin
 80. Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere ilişkin
 81. Türkiye'deki mülteci kamplarına ilişkin
 82. Türkiye'deki mültecilere ve mültecilerin sorunlarına ilişkin
 83. Türkiye'ye alınmayan Çeçen mültecilere ilişkin
 84. Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere ve kaldıkları kamplarla ilgili bazı iddialara ilişkin
 85. Türkiye - AB Zirvesi Bildirisi - 18 Mart 2016
 86. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
 87. Türkiye Göç Strateji Belgesi
 88. Türkiye Ulusal Eylem Planı
 89. Türkiye İltica Strateji Belgesi
 90. Ukrayna Türkiye Geri Kabul Anlaşması
 91. Uluslararası Kızılhaç Örgütü
 92. Van'da Özbek mültecilerin sınır dışı edilmelerine ilişkin
 93. Van'daki mültecilere ilişkin
 94. Van'daki mültecilere ve sorunlarına ilişkin
 95. Van Kadın Sığınma Evine İlişkin
 96. Yabancılar misafirhaneleri ve mülteci merkezlerindeki duruma ilişkin
 97. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarı Taslağı Genel Gerekçesi
 98. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarı Taslağı Madde Gerekçeleri
 99. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı
 100. Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
 101. Yabancıların ve vatandaşlarımızın siyasi sığınma taleplerine ilişkin
 102. Yeni Libya yönetimiyle olan ilişkilere ve ülkemizde bulunan Libyalı mültecilere ilişkin
 103. Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
 104. Çevrimiçi Etkinlikler Takvimi
 105. Çeçen mülteciler için toplanılan yardımların bankalarda bloke edildiği iddialarına ilişkin
 106. Çeçen sığınmacıların bazı sorunlarına ilişkin
 107. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 108. Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesi
 109. Ülkemizde bulunan göçmenler ve mültecilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
 110. Ülkemizde bulunan siyasi mültecilere ilişkin
 111. Ülkemizde kurulması düşünülen mülteci kabul ve barındırma merkezlerine ilişkin
 112. Ülkemizdeki Suriyeli muhalif mültecilerin toplam sayılarına ve yapılan harcamalara ilişkin
 113. Ülkemizdeki mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin sorunlarına ilişkin
 114. Ülkemizdeki mülteci kamplarında kalan kadınların ve kız çocuklarının güvenliğine ilişkin
 115. Ülkemizdeki mültecilerle ilgili verilere ilişkin
 116. Ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplara ilişkin
 117. Ülkemize tedavi amaçlı gelen Libyalı askerlere ve mülteci kamplarına ilişkin
 118. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
 119. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
 120. İranlı sığınmacılara ilişkin
 121. İzmir'e mülteci kampı kurulmasına ilişkin
 122. İçişleri Bakanlığı 2010 Genelgesi (Yasa Dışı Göçle Mücadele)
 123. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sivil halka ve mültecilere hizmet veren ambulans sayısına ilişkin

(önceki 250 | sonraki 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör