En fazla kategoriye bağlanmış sayfalar

Şuraya atla: kullan, ara

151 ile 250 arasında toplam 100 sonuç gösteriliyor.

(önceki 100 | sonraki 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

 1. İSMDD - Suriyeli Mültecilerin Ayrımcılık ve Nefret Söylemine Karşı Güçlendirilmesi Politika Belgesi‏‎ (kategoriler)
 2. Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun‏‎ (kategoriler)
 3. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme‏‎ (kategoriler)
 4. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesi‏‎ (kategoriler)
 5. Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü‏‎ (kategoriler)
 6. UAÖ - İki Arada Bir Derede‏‎ (kategoriler)
 7. MAZLUMDER - Mültecilerin Sorunları İle İlgili Rapor‏‎ (kategoriler)
 8. Migreurop - Türkiye’de Geri Gönderme Merkezleri‏‎ (kategoriler)
 9. AFAD - Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları‏‎ (kategoriler)
 10. Mülteci-Der - Türkiye'de Mültecilerin Kabul Koşulları, Hak ve Hizmetlere Erişimi‏‎ (kategoriler)
 11. MAZLUMDER - İstanbul Örneği Üzerinden Türkiye’de Suriyeli Mülteciler Raporu‏‎ (kategoriler)
 12. Gündem Çocuk - Bulanık Mekanlarda Gölgede Kalanlar: Suriyeli Mülteci Çocuklar ve Vatansızlık Riski Araştırma Raporu‏‎ (kategoriler)
 13. HYD - İstenmeyen Misafirler: 'Yabancı Misafirhaneleri'nde Tutulan Mülteciler‏‎ (kategoriler)
 14. ABD 2009 İnsan Hakları Yıllık Raporu; Mültecilerin Durumu - Türkiye‏‎ (kategoriler)
 15. TBMM İHİK - Sakarya İlinde Serbest İkamete Tâbi Sığınmacılar Hakkında İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 16. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2016‏‎ (kategoriler)
 17. TBMM İHİK - Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu 4‏‎ (kategoriler)
 18. Mersin Üniversitesi - Suriyeli Mültecilerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu‏‎ (kategoriler)
 19. IMPR - Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu‏‎ (kategoriler)
 20. The Dublin II Trap: Transfers of Asylum-Seekers to Greece‏‎ (kategoriler)
 21. Anadolu Kültür - Suriyeli Multeciler - Bekleme Odasından Oturma Odasına‏‎ (kategoriler)
 22. SETA - İç Savaşa Komşu Olmak Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti‏‎ (kategoriler)
 23. Sultanbeyli Belediyesi - 6. Yılında Türkiye’deki Suriyeliler: Sultanbeyli Örneği‏‎ (kategoriler)
 24. MAZLUMDER - Adana’daki Suriyeliler Raporu‏‎ (kategoriler)
 25. İMKANDER - Mülteci Ölümleri Raporu 2016‏‎ (kategoriler)
 26. TİHEK - Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi Ziyareti Raporu (No: 2019/2)‏‎ (kategoriler)
 27. 1994 Yönetmeliği‏‎ (kategoriler)
 28. GAR - Mecburiyet, Müzareke, Değişim‏‎ (kategoriler)
 29. UAÖ - Malezya'da Mültecilere Hakları Verilmiyor‏‎ (kategoriler)
 30. Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme‏‎ (kategoriler)
 31. Sığınma isteyenlerin ülkeye kabulüne ilişkin asgari standartları belirleyen 27 Ocak 2003 tarihli 2003/9/EC Sayılı Konsey Yönergesi‏‎ (kategoriler)
 32. İHAD 2009 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 33. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı (TBMM'ye gönderilen)‏‎ (kategoriler)
 34. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2013‏‎ (kategoriler)
 35. SETA - Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi‏‎ (kategoriler)
 36. Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu - Yok Sayılanlar‏‎ (kategoriler)
 37. Halkların Köprüsü - Mültecilerin Çalışma Hayatına Dair Saha Araştırması Bulguları Özeti‏‎ (kategoriler)
 38. MAZLUMDER - Kırklareli Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barınma Merkezinde Yaşanan Olayların Ve Kampın Genel Değerlendirme Raporu‏‎ (kategoriler)
 39. ORSAM - Türkiye'ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye'deki Türkmen Varlığı‏‎ (kategoriler)
 40. Türk Kızılayı - Göç İstatistik Raporu Kasım 2016‏‎ (kategoriler)
 41. TBMM İHİK - Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu 2‏‎ (kategoriler)
 42. TBMM İHİK - Ege Kıyılarında (İzmir – Aydın) Gerçekleşen Yasa Dışı Göç Hakkında İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 43. Uluslararası Göç Örgütü - Türkiye'de Düzensiz Göç‏‎ (kategoriler)
 44. OHRFMT - A Year Of Impunity: A One Year Visual Database Of Migration-Related Human Rights Abuses‏‎ (kategoriler)
 45. IGAM - Ezidi Mülteciler Raporu ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri‏‎ (kategoriler)
 46. Fair Action - Invisible Workers: Syrian Refugees In Turkish Garment Factories‏‎ (kategoriler)
 47. ICG - Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak‏‎ (kategoriler)
 48. UTESAV - Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi‏‎ (kategoriler)
 49. TİHEK - Esenboğa Havalimanı Transit Alan Ziyareti Raporu (No: 2019/13)‏‎ (kategoriler)
 50. İMÇA - Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi Ve Ayrımcılık Uygulamaları Atölyesi Bilgi Notu‏‎ (kategoriler)
 51. Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi‏‎ (kategoriler)
 52. Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler‏‎ (kategoriler)
 53. Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi‏‎ (kategoriler)
 54. İHAD 2008 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 55. İHD/MazlumDer - Sınırdışı Edilen Özbek Mülteciler Raporu‏‎ (kategoriler)
 56. SGDD - Askıdaki Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar‏‎ (kategoriler)
 57. 2002-2013 yılları arasında yabancılara SYDT'den, yasadışı göçmenler ve diğer yabancılara SYDV'lerden yapılan yardımlar ile mülteci ve sığınmacı statüsü alanlara yapılan yardımlara ilişkin‏‎ (kategoriler)
 58. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2014‏‎ (kategoriler)
 59. KTİHV - Kuzey Kıbrıs’ta Mülteci Hakları‏‎ (kategoriler)
 60. Mülteci-Der - 2010 İltica ve Göç Alanındaki Gelişmelere Genel Bakış‏‎ (kategoriler)
 61. UTSAM - Küresel Göç ve Fırsatçıları: Türkiye'de Yasadışı Göçmenler ve Göçmen Kaçakçıları‏‎ (kategoriler)
 62. Türk Kızılayı - Göç İstatistik Raporu Ocak-Şubat 2017‏‎ (kategoriler)
 63. TBMM İHİK - Edirne, İstanbul ve Kırklareli İllerinde Bulunan Geri Gönderme Merkezleri Hakkında İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 64. TBMM İHİK - Ülkemize Sığınan Suriye ve Irak Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu 5‏‎ (kategoriler)
 65. İstanbul Barosu - Mülteci ve Sığınmacıların Sorunları Panel Notları‏‎ (kategoriler)
 66. NOAS - Seeking Asylum in Turkey‏‎ (kategoriler)
 67. Gaziantep Kent Konseyi - Gaziantep'te Yaşayan Suriyeli Misafirlere Ilişkin Rapor‏‎ (kategoriler)
 68. Birleşik Metal-İş - Suriyeli Göçmen Emeği İstanbul Tekstil Sektörü Araştırması‏‎ (kategoriler)
 69. UAÖ - Tehlikeye Dönmeye Zorlananlar: Avrupa’dan Afganistan’a Geri Gönderilen Sığınmacılar‏‎ (kategoriler)
 70. Anadolu Kültür - Göç Ve Eğitim Çalıştay Sonuç Raporu‏‎ (kategoriler)
 71. TİHEK - Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi Ziyareti Raporu (No: 2018/16)‏‎ (kategoriler)
 72. İBGİK - İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Korona Pandemisi Raporu‏‎ (kategoriler)
 73. MMC - Concerns and Confusion‏‎ (kategoriler)
 74. Türk Vatandaşlığı Kanunu‏‎ (kategoriler)
 75. Hak İnisiyatifi - Afgan Göçmenlere İlişkin Bitlis İli Tatvan İlçesi Gözlem Raporu‏‎ (kategoriler)
 76. BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Belgesi‏‎ (kategoriler)
 77. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme‏‎ (kategoriler)
 78. Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması‏‎ (kategoriler)
 79. İHAD - Suriyeli Göçmenlerle İlgili Genel Bilgilendirme Notu‏‎ (kategoriler)
 80. İHOP - Festus Okey Davası Gözlem Raporu‏‎ (kategoriler)
 81. Hakkında‏‎ (kategoriler)
 82. UAÖ - Türkiye ve Dünyada Mülteci Alanındaki Gelişmeler‏‎ (kategoriler)
 83. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2015‏‎ (kategoriler)
 84. MHM - Sığınmacılar ve Vekalet Sorunu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Görüş Belgesi‏‎ (kategoriler)
 85. BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü - Haziran 2012 Türkiye Ziyareti Raporu‏‎ (kategoriler)
 86. MozaikDer - Gaziantep’teki Sığınmacı Kadınlar ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırma Raporu‏‎ (kategoriler)
 87. TBMM İHİK - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Kaçak Göçmenler Barınağı İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 88. MiReKoç - Türkiye’ye Yönelen Göç ve Sığınma Hareketleri ve Politikaları Üzerine Brifing‏‎ (kategoriler)
 89. UAÖ - Güvenli Olmayan Sığınak‏‎ (kategoriler)
 90. SETA - Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası‏‎ (kategoriler)
 91. Eğitim-Bir-Sen - Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi‏‎ (kategoriler)
 92. İGAM - Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Yaptıkları Çalışmalar İle İlgili Rapor‏‎ (kategoriler)
 93. KTİHV - Kuzey Kıbrıs’ta Göçmen İşçilerin İnsan Hakları‏‎ (kategoriler)
 94. TEPAV - Geçici Koruma Politikası ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler‏‎ (kategoriler)
 95. Yurttaşlık Derneği - Türkiye’de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler‏‎ (kategoriler)
 96. KADEM - Gaziantep’teki Sığınmacı Kadınlara ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırma Raporu‏‎ (kategoriler)
 97. FAO - Syrian Refugee Resilience Plan 2017–2018‏‎ (kategoriler)
 98. ICJ - İdari Gözetim Altındaki Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılar için Adalete Erişim‏‎ (kategoriler)
 99. Polis Akademisi - Politika Ve Uygulama Boyutlarıyla Göç Ve Uyum‏‎ (kategoriler)
 100. TİHEK - Gaziantep Geri Gönderme Merkezi Ziyareti Raporu (No: 2019/05)‏‎ (kategoriler)

(önceki 100 | sonraki 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör