En fazla kategoriye bağlanmış sayfalar

Şuraya atla: kullan, ara

251 ile 324 arasında toplam 74 sonuç gösteriliyor.

(önceki 250 | sonraki 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

 1. TİHEK - Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi Ziyareti Raporu (No: 2019/2)‏‎ (kategoriler)
 2. 1994 Yönetmeliği‏‎ (kategoriler)
 3. GAR - Mecburiyet, Müzareke, Değişim‏‎ (kategoriler)
 4. UAÖ - Malezya'da Mültecilere Hakları Verilmiyor‏‎ (kategoriler)
 5. Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme‏‎ (kategoriler)
 6. Sığınma isteyenlerin ülkeye kabulüne ilişkin asgari standartları belirleyen 27 Ocak 2003 tarihli 2003/9/EC Sayılı Konsey Yönergesi‏‎ (kategoriler)
 7. İHAD 2009 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 8. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı (TBMM'ye gönderilen)‏‎ (kategoriler)
 9. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2013‏‎ (kategoriler)
 10. SETA - Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi‏‎ (kategoriler)
 11. Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu - Yok Sayılanlar‏‎ (kategoriler)
 12. Halkların Köprüsü - Mültecilerin Çalışma Hayatına Dair Saha Araştırması Bulguları Özeti‏‎ (kategoriler)
 13. MAZLUMDER - Kırklareli Gaziosmanpaşa Yabancı Kabul ve Barınma Merkezinde Yaşanan Olayların Ve Kampın Genel Değerlendirme Raporu‏‎ (kategoriler)
 14. ORSAM - Türkiye'ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye'deki Türkmen Varlığı‏‎ (kategoriler)
 15. Türk Kızılayı - Göç İstatistik Raporu Kasım 2016‏‎ (kategoriler)
 16. TBMM İHİK - Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu 2‏‎ (kategoriler)
 17. TBMM İHİK - Ege Kıyılarında (İzmir – Aydın) Gerçekleşen Yasa Dışı Göç Hakkında İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 18. Uluslararası Göç Örgütü - Türkiye'de Düzensiz Göç‏‎ (kategoriler)
 19. OHRFMT - A Year Of Impunity: A One Year Visual Database Of Migration-Related Human Rights Abuses‏‎ (kategoriler)
 20. IGAM - Ezidi Mülteciler Raporu ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri‏‎ (kategoriler)
 21. Fair Action - Invisible Workers: Syrian Refugees In Turkish Garment Factories‏‎ (kategoriler)
 22. ICG - Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak‏‎ (kategoriler)
 23. UTESAV - Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi‏‎ (kategoriler)
 24. Anadolu Kültür - Göç Ve Eğitim Çalıştay Sonuç Raporu‏‎ (kategoriler)
 25. TİHEK - Esenboğa Havalimanı Transit Alan Ziyareti Raporu (No: 2019/13)‏‎ (kategoriler)
 26. İMÇA - Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi Ve Ayrımcılık Uygulamaları Atölyesi Bilgi Notu‏‎ (kategoriler)
 27. Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi‏‎ (kategoriler)
 28. Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilere İlişkin Kılavuz İlkeler‏‎ (kategoriler)
 29. Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi‏‎ (kategoriler)
 30. İHAD 2008 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 31. İHD/MazlumDer - Sınırdışı Edilen Özbek Mülteciler Raporu‏‎ (kategoriler)
 32. SGDD - Askıdaki Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar‏‎ (kategoriler)
 33. 2002-2013 yılları arasında yabancılara SYDT'den, yasadışı göçmenler ve diğer yabancılara SYDV'lerden yapılan yardımlar ile mülteci ve sığınmacı statüsü alanlara yapılan yardımlara ilişkin‏‎ (kategoriler)
 34. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2014‏‎ (kategoriler)
 35. KTİHV - Kuzey Kıbrıs’ta Mülteci Hakları‏‎ (kategoriler)
 36. Mülteci-Der - 2010 İltica ve Göç Alanındaki Gelişmelere Genel Bakış‏‎ (kategoriler)
 37. UTSAM - Küresel Göç ve Fırsatçıları: Türkiye'de Yasadışı Göçmenler ve Göçmen Kaçakçıları‏‎ (kategoriler)
 38. Türk Kızılayı - Göç İstatistik Raporu Ocak-Şubat 2017‏‎ (kategoriler)
 39. TBMM İHİK - Edirne, İstanbul ve Kırklareli İllerinde Bulunan Geri Gönderme Merkezleri Hakkında İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 40. TBMM İHİK - Ülkemize Sığınan Suriye ve Irak Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu 5‏‎ (kategoriler)
 41. İstanbul Barosu - Mülteci ve Sığınmacıların Sorunları Panel Notları‏‎ (kategoriler)
 42. NOAS - Seeking Asylum in Turkey‏‎ (kategoriler)
 43. Gaziantep Kent Konseyi - Gaziantep'te Yaşayan Suriyeli Misafirlere Ilişkin Rapor‏‎ (kategoriler)
 44. Birleşik Metal-İş - Suriyeli Göçmen Emeği İstanbul Tekstil Sektörü Araştırması‏‎ (kategoriler)
 45. UAÖ - Tehlikeye Dönmeye Zorlananlar: Avrupa’dan Afganistan’a Geri Gönderilen Sığınmacılar‏‎ (kategoriler)
 46. ICJ - İdari Gözetim Altındaki Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılar için Adalete Erişim‏‎ (kategoriler)
 47. Polis Akademisi - Politika Ve Uygulama Boyutlarıyla Göç Ve Uyum‏‎ (kategoriler)
 48. TİHEK - Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi Ziyareti Raporu (No: 2018/16)‏‎ (kategoriler)
 49. İBGİK - İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Korona Pandemisi Raporu‏‎ (kategoriler)
 50. MMC - Concerns and Confusion‏‎ (kategoriler)
 51. Türk Vatandaşlığı Kanunu‏‎ (kategoriler)
 52. Hak İnisiyatifi - Afgan Göçmenlere İlişkin Bitlis İli Tatvan İlçesi Gözlem Raporu‏‎ (kategoriler)
 53. BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Belgesi‏‎ (kategoriler)
 54. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme‏‎ (kategoriler)
 55. Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması‏‎ (kategoriler)
 56. İHAD - Suriyeli Göçmenlerle İlgili Genel Bilgilendirme Notu‏‎ (kategoriler)
 57. İHOP - Festus Okey Davası Gözlem Raporu‏‎ (kategoriler)
 58. Hakkında‏‎ (kategoriler)
 59. UAÖ - Türkiye ve Dünyada Mülteci Alanındaki Gelişmeler‏‎ (kategoriler)
 60. GİGM - Türkiye Göç Raporu 2015‏‎ (kategoriler)
 61. MHM - Sığınmacılar ve Vekalet Sorunu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Görüş Belgesi‏‎ (kategoriler)
 62. BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü - Haziran 2012 Türkiye Ziyareti Raporu‏‎ (kategoriler)
 63. MozaikDer - Gaziantep’teki Sığınmacı Kadınlar ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırma Raporu‏‎ (kategoriler)
 64. TBMM İHİK - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Kaçak Göçmenler Barınağı İnceleme Raporu‏‎ (kategoriler)
 65. MiReKoç - Türkiye’ye Yönelen Göç ve Sığınma Hareketleri ve Politikaları Üzerine Brifing‏‎ (kategoriler)
 66. UAÖ - Güvenli Olmayan Sığınak‏‎ (kategoriler)
 67. SETA - Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası‏‎ (kategoriler)
 68. Eğitim-Bir-Sen - Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi‏‎ (kategoriler)
 69. İGAM - Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Yaptıkları Çalışmalar İle İlgili Rapor‏‎ (kategoriler)
 70. KTİHV - Kuzey Kıbrıs’ta Göçmen İşçilerin İnsan Hakları‏‎ (kategoriler)
 71. TEPAV - Geçici Koruma Politikası ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler‏‎ (kategoriler)
 72. Yurttaşlık Derneği - Türkiye’de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler‏‎ (kategoriler)
 73. KADEM - Gaziantep’teki Sığınmacı Kadınlara ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırma Raporu‏‎ (kategoriler)
 74. FAO - Syrian Refugee Resilience Plan 2017–2018‏‎ (kategoriler)

(önceki 250 | sonraki 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör