Türk Tabipler Birliği - Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Türk Tabipler Birliği tarafından Ocak 2014'te yayınlanan "Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri" Raporunun Sunum bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metnini pdf formatında indirmek için tıklayınız.SUNUM

Tüm savaşlarda olduğu gibi emperyalist müdahale ile kışkırtılan Suriye İç Savaşı da “insan eliyle oluşturulan olağan dışı durum” ve “önlenebilir bir halk sağlığı sorunu”dur. TTB olarak ana sorumluluğumuzu savaşın önlenmesi olarak görüyoruz. Bununla birlikte engellenemeyen savaşların bir an önce bitirilmesi ve demokratik mücadele yöntemleri ile sorunların çözümü konusunda yoğun çaba harcamaya devam ediyoruz.


Emperyalist müdahale ile kışkırtılan Suriye İç Savaşı bağlamında da TTB aynı duyarlılığı göstermiştir, göstermeye devam etmektedir. Savaşın önlenmesine yönelik basın açıklamaları, gösteriler, mitingler yanı sıra savaşa bağlı gelişen sağlık ve sağlık hizmeti sorunları ile ilgili raporlaştırma faaliyetleri sürdürmüştür. Konu ile ilgili son bir yıl içinde iki dokümanı kamuoyu ile paylaşmıştır: “Gaziantep-Kilis-Hatay İlleri Hekimlik Ve Sağlık Ortamı Hızlı Değerlendirme Raporu” ve “Suriye İç Savaşı’nın Hatay İline Etkileri”.

İlkinde TTB heyeti tarafından Gaziantep, Kilis ve Hatay illerine gezi yapılmış, sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekilerek öneriler dile getirilmiştir. İkincisinde ise Hatay iline savaşın etkileri sosyal ve sağlık boyutu ile ele alınmış, öneriler paylaşılmıştır.


Suriye iç savaşına bağlı yaşanan göç ve göçe bağlı sağlık/sağlık hizmeti sorunları TTB’nin gündeminde kalmaya devam etmiştir. Hem merkezi düzeyde kolları/çalışma grupları (Halk Sağlığı, İnsan Hakları, ODSH, Sağlık ve Politika) hem de sığınmacıların yoğunlaştığı illerdeki tabip odaları, faaliyetleri ile sorunları görünür kılma ve çözüm konusunda öneriler geliştirme sorumluluğu göstermiştir.


TTB’nin savaşla ilgili hazırladığı son rapor “Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu”dur. Sağlık emekçilerinin kolektif bir çabasının ürünüdür. Mayıs-Kasım 2013 tarihleri arasında sığınmacılara yönelik TTB, bölge tabip odaları ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası şubelerinin yürüttüğü çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu raporda Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Gaziantep, Kızıltepe ve Nusaybin yanı sıra Rojova bölgesinde yapılan incelemelerle savaş ve göçe bağlı gelişen sağlık/sağlık hizmeti sorunları ele alınmıştır.


TTB-MK olarak raporu yayına hazırlayan Dr. Mehmet Zencir ve Dr. Aslı Davas başta olmak üzere, TTB-Halk Sağlığı Kolu ve Sağlık Politika çalışma grubu üyelerine teşekkür ederiz. Yine Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri katılımcıları, İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Gaziantep-Kilis ve Hatay Tabip Odaları, bölge SES şubelerine katkıları için şükranlarımızı ifade ederiz.


Umarız bu rapor savaşla ilgili son raporumuz olur, dökülen gözyaşları son bulur; savaşa bağlı sağlık/sağlık hizmeti sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetleri değerlendireceğimiz raporlarla devam ederiz.


TTB-MKRaporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021