Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesi (ÇYYB), özellikle çocuğu etkileyen önemli kararlarda çocuğun yüksek yararının belirlenmesini amaçlayan, usule ilişkin katı teminatlar içeren yasal süreci tarif eder. En iyi seçeneği değerlendirmek için, ayrımcılık yapmadan yeterli çocuk katılımını kolaylaştırmalı, ilgili uzmanlık alanlarından gelen karar alıcıları içermeli ve tüm ilgili unsurları dengelemelidir.


“Çocuğun Yüksek Yararı Değerlendirmesi” ise yukarısa belirtilen Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesi usulünün gerekli olduğu durumlar dışında bireysel çocuklar için harekete geçen personel tarafından yapılan bir değerlendirmedir ve bu hareketlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesini güvence altına almak için tasarlanmıştır. Değerlendirme yalnız başına yapılabileceği gibi gerekli uzmanlığa sahip diğer çalışanlara danışılarak da yapılabilir. Çocuğun katılımı zorunludur.
Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği; Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesine Dair BMMYK Kılavuzları; Mayıs 2008