Geçici Koruma Yönetmeliği 2014

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


İçişleri Bakanlığının 13/8/2014 tarihli ve 8027 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde yürürlüğe konulması kararlaştırılan Geçici Koruma Yönetmeliği'nin tam metnini okumak için tıklayınız.

Resmi Gazetedeki Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri