KAT - Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, araKalkınma Atölyesi Kooperatifi (KAT) tarafından Mayıs 2016'da yayınlanan Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durum başlıklı raporun Sunuş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.


---

Sunuş

Bu araştırma, Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durumu’nu analiz etmek için hazırlanmıştır. Mevcut durum analizinin yanı sıra bu araştırma, Türkiye’de yabancı göçmen işçilerin mevsimlik tarımsal üretime katılımlarının, Türkiye’deki tarımsal üretim ve tarım işçiliğini nasıl etkilediği sorusuna da yanıt aramaktadır.

2000’li yılların başından itibaren göçmen işçiler Türkiye’de mevsimlik tarımsal üretime önemli sayılacak boyutta işgücü olarak katılmaktadırlar. Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerinde çalışan göçmenler genelde ot biçme ve hayvan bakım işlerinde, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Anadolu, Ege ve Orta Anadolu’da fındık, çay, pamuk, kayısı, bakliyat, şeker pancarı, narenciye, fıstık, üzüm, Antep fıstığı ve sebze gibi ürünlerin yetiştirilmesinde ve hasadında yabancı göçmenler mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktadırlar. Hayvancılıkta Azeri göçmenler, çay ve fındık toplama işinde Gürcü göçmenler yoğun olarak çalışmaktadır. Suriyeliler ise Türkiye’ye gelmeye başladıkları 2011 yılından itibaren birçok ürünün tarımsal üretiminde yerli işçilerin yerini alan asıl işçiler hâline gelmeye başlamışlardır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mevsimlik tarımsal üretimde yabancı göçmen işgücü kullanımı yaygındır. Türkiye’nin göç rejiminin yarattığı koşullar ve kısa süreli çalışma izinlerinin tarımsal üretim için aktif olarak kullanılması nedeniyle tarımsal üretime katılan yabancı göçmen işçiler kayıtdışı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye tarafından bazı ülkelerin vatandaşlarına uygulanan liberal vizeler kısa süreli tarım vizesi işlevi görmektedir. Fakat bunlar turistik vizeler olduğundan göçmenlere çalışma izni vermemekte, onları sosyal güvence altına almamaktadır. Vize ile ülkeye giriş yapan göçmenlerin yanı sıra Suriye’deki iç savaştan kaçan ve Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan üç milyona yakın Suriyeli ise birçok tarımsal ürünün üretimine yine kayıtdışı olarak katılmaktadırlar. Kısaca, yabancı göçmen işçiler kırılgan ve güvencesiz işçiler olarak Türkiye’de tarımsal üretime dâhil olmaktadırlar.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019