Mülteci Der - 5N ve 1 Mülteci

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Mültecilerle Dayanışma Derneği tarafından 2010 yılında yayınlanan5 N ve 1 Mülteci Basın Mensupları için Elkitabı"nın Önsöz bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Elkitabının Türkçe tam metni için tıklayınız.


Önsöz

Vatandaşı oldukları ülkelerde ırklarından, dinlerinden, milliyetlerinden, ideolojik görüşlerinden veya belirli toplumsal gruplara mensubiyetlerinden ötürü işkence, kötü muamele, haksız yere hapsedilme ve hatta öldürülmeleri gibi tehdit ve zulüm altında bulunan bir kişinin kendi ülke sınırını aştığında ilk ulaştığı ülkeden ve uluslararası toplumdan himaye görme hakkı vardır.

Ancak bu koruma arayışı, özellikle çatışmaların yoğun olduğu bölgelerden kaçarken, kimi zaman uzun bir yolculuğu da beraberinde getirir ve birden fazla ülkeyi kapsayabilir. Tüm yaşamlarını geride bıraktıkları bu yolculuk, misafir oldukları ülkelerde, gerek yerel halk gerekse de devlet kurumlarının önyargılar, kültürel farklılıklar, yanlış bilgi ve yönlendirmelerden kaynaklanan sıkıntılarla birleştiğinde, sözkonusu koruma arayışı, başlı başına bir işkence haline gelebilir.

Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesiştiği, önemli bir noktada bulunan Türkiye de, uzun bir süredir, bu insanların yolculuklarında önemli bir durak. Ancak yeterli derecede toplumsal farkındalığın varolmadığı bu alanda, çoğu zaman insanlık onuruna yakışmayan şartlarda, umutlarını korumaya, hayatta kalmaya çalışıyorlar.

2008 yılı Ocak ayında İzmir'de kurulan Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) hareket halindeki bu insanlara insani ve hukuki yardım sağlamanın yanısıra, toplumda farkındalık oluşturarak, “elbirliği” ile bu soruna çözüm bulmayı amaçlayan, hak temelli, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Bu hedef doğrultusunda, Ekim 2009- Haziran 2010 döneminde gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında İzmir ilindeki STK'lar ve basın mensupları ile biraraya gelerek, sığınmacı, göçmen ve mültecilerin sorunlarını daha görünür hale getirmek, seslerini duyurmak istedik.

Elinizde bulunan elkitabı ise, bu proje kapsamında, basın mensuplarının haber hazırlarken doğru terminoloji, bilgi ve yaklaşıma kolayca ulaşabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Bu elkitabının içeriğinin oluşturulmasındaki değerli katkıları ve yönlendirmeleri için BMMYK Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çorabatır ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Suat Kolukırık'a çok teşekkür ederiz.

Bu projenin gerçekleşmesi için finansal destek sağlayan Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Mervi Nousiainen'e özellikle teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Ve elbette bu projeyi yürüten, elkitabını hazırlayan ekibe; Orçun Ulusoy, Berivan Sarıkaya, Cansu Akbaş, Yasemin Alpboğa ve Derya Özgüzel'e, emeklerinin, yollardaki insanlara bir damla da olsa destek olması umuduyla, sonsuz teşekkür...Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021