TBB - Sığınmacılar ve Mülteciler Raporu

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Şubat 2016'da yayınlananSığınmacılar ve Mülteciler Raporu başlıklı raporun Giriş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.


---


GİRİŞÜlkemizde ve dünyada son zamanlarda yaşanan sorunların en başında sığınmacı olgusu gelmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece Suriyeli sığınmacıların sayısı 4 milyonun üzerinde olup, bu rakam Avrupa’daki bazı ülkelerin nüfuslarından fazladır. Hal böyle olunca birçok ülke sığınmacıların ya da mültecilerin kendi ülkelerine gelmesini istememekte hatta aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler Suriyelilerin Türkiye’de tutulmasını önermektedirler. Suriyelilerin Türkiye’de kalması karşılığında da Türkiye’ye belirli miktarlarda para verilmesi gerektiği savunulmaktadır. İleride açıklayacağımız gibi Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Sözleşmesini Suriyelilerin Türkiye’de kalması konusunda bir ikna aracı olarak kullanmaktadırlar.


Suriyeli sığınmacıların uzun bir süre daha bu ülkede kalacağı ve ileriki zamanlarda da kendi ülkelerine dönemeyecekleri dikkate alındığında; hiç vakit kaybedilmeden bir takım tedbirlerin alınması gereklidir. Örneğin kamp dışında bulunan birçok sığınmacı çocuğun okula gitmedikleri bilinen bir gerçektir. Bu eğitimsiz çocukların burada kalacağı gerçeği karşısında gelecekte ülkeyi ve bu çocukları bekleyen bir çok sorunun veya tehlikenin gün yüzüne çıkacağı aşikardır.


Bu rapor hazırlanırken sadece Suriyelilere ilişkin olarak bir değerlendirme yapılmamıştır. Genel olarak mülteci ve sığınmacılar hakkında bir takım değerlendirilmeler yapılmış ve konuya ilişkin olarak neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Öncelikle Türkiye’de bulunan yabancıların hukuki statüleri konusunda değerlendirmeler yapılarak muğlak olan alanların açığa çıkarılması gayreti güdülmüştür.


Yine bu rapor hazırlanırken sığınmacıların kaldıkları kamplar ve kamp dışında yaşayan sığınmacılar ziyaret edilmiş, olaylar ve olgular buna göre değerlendirilmiştir. Özellikle raporda bu kişilerin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal koşullar ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu kişiler hakkında alınması gereken önlemler ve tedbirler ayrıca belirtilmiştir.


Bu raporda hukuki konular dışında olan hususlarda, bazı kişi ve kuruluşlara ait rapor, makale ve görüşlerden de (Türk Tabipler Birliğinin raporu ve Mersin Sanayi Odası Başkanlığı, ve Doç. Dr. Ayşe Devrim Çıngı Başterzi gibi) yararlanılmıştır. Bununla birlikte raporda akademik görüşlere bir kaç istisna dışında yer verilmemiştir. Uygulamada yaşanan sorunlar karşısında daha çok sahada gerçekleşen olaylar ve bunların çözümü konusunda düşünceler aktarılmıştır. Özellikle hukuki konularda mevzuatta değişiklik yapılması önerileri sunulmuştur.


Raporun giriş kısmında “Göçün Kadını Olmak” başlıklı makalesiyle katkı sunan değerli sendikacı-yazar Yaşar Seyman’a, raporun hazırlanmasında emeği geçen Adıyaman ve Şanlıurfa Göç İdaresinde çalışan personele, rapora değerli görüşleri ile katkı sunan Av.Taner Kılıç, Av. Bedia Ayşegül Tansen ile Av. Abdülhalim Yılmaz’a, rapora göçün psikolojisi konusundaki makalesiyle katkıda bulunan değerli akademisyen Ayşe Devrim Cıngı Başterzi’ye, Mersinde yaşayan Suriyelilerin durumuna ilişkin görüşlerini açıklayan Mersin Sanayi Ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Arslan’a, sağlık konusunda hazırlamış oldukları raporlarından yararlandığımız Türk Tabipler Birliğine, Adıyaman ve Şanlıurfa kamp gezilerine katılarak burada yaşayan Suriyeli göçmenlerin sorunlarını ve yaşam şartlarını aktaran Avukat Mehdi Bektaş ile gazeteci Ahmet Külekçi’ye, Gaziantep olaylarına ilişkin rapora katkıda bulunan Gaziantep Baro Başkanlığına, Reyhanlı Olayları hakkında tarafımıza katkı sunan Avukat Hatice Can’a, AİHM kararları ile destek sunan TBB İHM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serkan Cengiz’e ve onun özelinde tüm İHM Yürütme Kurulu üyelerine, gerek bölge gezilerine katılarak gerekse de raporun hazırlanmasında aktif rol üstlenen Av. Özge Görel’e, bu raporun hazırlanması konusunda bizleri teşvik eden ve yardımlarını esirgemen TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. İzzet Varan ve Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serhan Özbek’e, son olarak bu çalışmamıza başından beri maddi ve manevi destek veren Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile onun değerli başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na teşekkür ediyoruz.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021