Helsinki Yurttaşlar Derneği

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Helsinkilogo.jpg
Dernek Logosu
Kısaltma hYd
Kuruluş Tarihi Eylül 1993
Merkez İstanbul
Metod Hak Temelli
Websitesi http://www.hyd.org.tr


Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd); temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.


Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.


hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.


Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'deki faaliyetinin başlangıcına kaynaklık eden ve uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi (hCa - Helsinki Citizens' Assembly) ise, barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, uluslararası demokrasi ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren toplumlar arası bir dayanışma ve ilişki ağıdır.


Avrupa'da, barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesine zemin hazırlayan Helsinki Nihai Senedi, Doğu-Batı bloklarına ayrılmış bir dünyada insan haklarını, bütün toplumların saygı göstermesi gereken ortak bir değer haline getirmiştir. Meclisin ve derneğimizin adında yer alan Helsinki sözcüğü, sözleşmenin bu tarihsel anlamına bir göndermedir. hYd, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ve Paris Şartı ile devletler düzeyinde devam eden bu sürecin, sivil tabana yayılmasını ve toplumlar arası diyaloğun zenginleştirilmesini hedefler.


Çalışma Alanları

Helsinki Yurttaşlar Derneği, çalışmalarını belirli temalar çerçevesinde kampanya ve proje temelinde yürütür, amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ya da uluslararası düzeyde konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenler, görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapar, benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliğinde bulunur.


Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin çalışma alanları, şu başlıklar altında sıralanabilir:

Azınlık hakları ve çokkültürlülük Çatışmalara karşı sivil yaklaşımlar Hukukun üstünlüğü İnsan hakları ve yurttaş katılımı Yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlendirilmesi hYd, İnsan Hakları Derneği veUluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesiyle birlikte İnsan Hakları Ortak Platformunun (İHOP) üyesidir.


hYd Mültecilere Destek Programı:

http://www.hyd.org.tr/?sid=8


Mülteci Hakları Koordinasyonu

Mültecilerle Dayanışma Derneği · Helsinki Yurttaşlar Derneği · Uluslararası Af Örgütü · İnsan Hakları Gündemi Derneği · İnsan Hakları Derneği · Kaos GL Derneği ·


Stk2.jpg
Sivil Toplum Kuruluşları

Mültecilerle Dayanışma Derneği · Uluslararası Af Örgütü · İnsan Hakları İzleme Örgütü · Mülteci Hakları Merkezi · Kaos GL Derneği · Mülteci Hakları Koordinasyonu · İnsan Hakları Gündemi Derneği · Diğer kuruluşlar için tıklayınız...