İnsan Hakları Araştırmaları Derneği

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
Ihad logo.jpg
Dernek Logosu
Alan Sivil Toplum Kuruluşu
Kısaltma İHAD
Kuruluş Tarihi 2006
Merkez Ankara
Metod Hak temelli
Websitesi http://www.ihad.org.tr


İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD), aralarında hukukçular, akademisyenler ve insan hakları aktivistlerinin yer aldığı bir grup tarafından 2006 yılında Ankara'da kurulmuştur.

İHAD, devletlerden, hükümetlerden, siyasi ve ideolojik gruplardan bağımsız bir insan hakları hareketi olarak, insan haklarının çeşitli alanlarında araştırma, izleme, raporlama, yayın faaliyetleri ve projeler yürütmektedir.


Çalışma Alanları:

İHAD, insan haklarının bütünselliği ilkesini dikkate alarak ve uluslararası insani hukuk tarafından oluşturulan standartların ilerletilmesi gerektiğinin altını çizerek insan haklarının belirli alanlarında yoğunlaşmaktadır.

  • İnsan Hakları Eğitimini yeni araçlar ve taktikler kullanarak yaygın ve sürdürülebilir bir alana taşımak için yazılı ve görsel eğitim materyalleri üretir, hedef gruplar için eğitim çalışmaları düzenler.
  • İnsan hakları kavram ve teorisi ile ilgili akademik düzeyde makale, araştırma ve yayınlar hazırlar.
  • Kişisel ve siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal haklar bağlamında izleme, belgeleme ve raporlama yapar.
  • Ayrımcılık hukuku ve ayrımcılık yasağı üzerine farkındalık yaratmaya odaklı eğitim programları hazırlar, yazılı ve görsel materyal üretir.
  • Engelli haklarının korunup geliştirilmesi yönünde uygulanabilir çalışmalar yürütür.
  • Mülteci, sığınmacı ve zorunlu göçmenlerin uluslararası insan hakları hukukunun temel prensipleri çerçevesinde haklarının korunması için izleme, raporlama, eğitim ve lobi faaliyetlerinde bulunur.
  • Azınlık hukuku üzerine inceleme-araştırma çalışmaları yapar. Azınlık gruplarının temel hak ve özgürlüklerinin sağlanmasına yönelik eğitim programları hazırlar.

Mülteci Hakları Koordinasyonu

Mültecilerle Dayanışma Derneği · Helsinki Yurttaşlar Derneği · Uluslararası Af Örgütü · İnsan Hakları Gündemi Derneği · İnsan Hakları Derneği · Kaos GL Derneği ·