Yönlendirmeleri listele

Şuraya atla: kullan, ara

1 ile 50 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.

(önceki 50 | sonraki 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

 1. 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye - AB Zirvesi Bildirisi →‎ Türkiye - AB Zirvesi Bildirisi - 18 Mart 2016
 2. 1949 Cenevre Sözleşmesi →‎ Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi
 3. 1951 BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Uluslararası Sözleşmesi →‎ Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi
 4. 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme →‎ Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi
 5. 1951 Sözleşmesi →‎ Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi
 6. 1951 Sözleşmesinin 1a(2) Madddesi ve/veya 1967 Protokolü Bağlamında “Belli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet” →‎ BMMYK - 1951 Sözleşmesinin 1a(2) Madddesi ve/veya 1967 Protokolü Bağlamında “Belli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet”
 7. 1967 Protokolü →‎ Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
 8. 1994/6169 Sayılı Yönetmeliğe İlişkin Yetki Devri Talimatı →‎ EGM 2011 Yetki Devri Talimatı
 9. 1 - Alt Komite’nin Kurulması ve Genel →‎ No:1 Alt Komite’nin Kurulması ve Genel
 10. AFAD - Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İİlişkin Hizmetlerinin Yürütülmesi (Genelge 2014/4) →‎ AFAD - Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi (Genelge 2014/4)
 11. Ana Sayfa →‎ Anasayfa
 12. Ana sayfa →‎ Ana Sayfa
 13. Ana sayfa/Hakkında →‎ Hakkında
 14. AİHM →‎ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 15. BMMYK →‎ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
 16. Belli bir sosyal gruba mensubiyet →‎ Belli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet
 17. Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar →‎ HRW - Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar
 18. ECRI 1. İzleme Dönemi Raporu →‎ ECRI - 1. İzleme Dönemi Raporu
 19. ECRI 2. İzleme Dönemi Raporu →‎ ECRI - 2. İzleme Dönemi Raporu
 20. ECRI 3. İzleme Dönemi Raporu →‎ ECRI - 3. İzleme Dönemi Raporu
 21. ECRI 4. İzleme Dönemi Raporu →‎ ECRI - 4. İzleme Dönemi Raporu
 22. EMHRN →‎ Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı
 23. Geri Kabul Anlaşması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi 2014/6 →‎ Başbakanlık - Geri Kabul Anlaşması İle İlgili Genelge (Genelge 2014/6)
 24. Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi (Sağlık Bakanlığı - 2015) →‎ Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi (Sağlık Bakanlığı - No39942531/2015)
 25. Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi (Sağlık Bakanlığı - No39942531/2015) →‎ Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi (Sağlık Bakanlığı - 39942531/2015)
 26. Göç Uzmanlığı Yönetmeliği →‎ Göç Uzmanlığı Yönetmeliği (2013)
 27. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği →‎ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (2013)
 28. Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik →‎ Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik (2002)
 29. Haziran 2006 Uygulama Genelgesi →‎ İçişleri Bakanlığı 2006 Genelgesi
 30. ICG - Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions →‎ ICG - Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri Azaltmak
 31. IGAMDER - Ezidi Mülteciler Raporu ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri →‎ IGAM - Ezidi Mülteciler Raporu ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri
 32. Kaos GL →‎ Kaos GL Derneği
 33. Kaybolmaya Karşı Herkesin Korunması Hakkında Bildiri →‎ Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
 34. Keshmiri / Türkiye →‎ Keshmiri / Türkiye (No:1)
 35. Küresel Bir İnsan Hakları Sorunu: İklim Mültecileri →‎ İHAD - Küresel Bir İnsan Hakları Sorunu: İklim Mültecileri
 36. MAZLUMDER - Türkiye'de Bulunan Uygur-Doğu Türkistanlı Mültecilerin Durumu Hakkında Rapor (2004) →‎ MAZLUMDER - Türkiye'de Bulunan Uygur-Doğu Türkistanlı Mültecilerin Durumu Hakkında Rapor
 37. Main Page →‎ Ana Sayfa
 38. Mazlum-Der →‎ İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği
 39. Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği →‎ Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği (1983)
 40. Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi 1C(5) ve (6) Maddeleri ve/ veya 1967 Protokolü Kapsamında Mülteci Statüsünün Sona Ermesi →‎ BMMYK - Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi 1C(5) ve (6) Maddeleri ve/ veya 1967 Protokolü Kapsamında Mülteci Statüsünün Sona Ermesi
 41. Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi 1D Maddesinin Filistinli Mültecilere Uygulanabilirliği Hakkında Bilgi Notu →‎ BMMYK - Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi 1D Maddesinin Filistinli Mültecilere Uygulanabilirliği Hakkında Bilgi Notu
 42. Non-refoulement →‎ Geri Göndermeme İlkesi
 43. Prima Facie Mülteci →‎ Varışta Mülteci
 44. Refakatsiz Küçük →‎ Refakatsiz Çocuk
 45. SGDD →‎ Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
 46. Statü Dışında Bırakma Hükümlerinin Uygulanması: Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşmenin 1F Maddesi →‎ BMMYK - Statü Dışında Bırakma Hükümlerinin Uygulanması: Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşmenin 1F Maddesi
 47. Suriyeli Misafirlerin Sağlık Hizmetleri (AFAD Genelge 2013/8) →‎ AFAD - Suriyeli Misafirlerin Sağlık Hizmetleri (Genelge 2013/8)
 48. Sınır Aşan Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşme →‎ Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
 49. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği →‎ Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
 50. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci, Göçmen ve Sığınmacı Sorunları Raporu →‎ TBMM İHİK - Mülteci, Göçmen ve Sığınmacı Sorunları Raporu

(önceki 50 | sonraki 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör